Od tygodnia mieszkańcy Wrocławia mogą brać udział w głosowaniach w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku kwota przeznaczona na ten cel wynosi 25 mln złotych, a wybieramy spośród 372 projektów. Wybór zatem do łatwych nie należy.

Dlatego przychodzę z pomocą i korzystając z okazji wskażę swoje typy, chcąc zachęcić również Was do głosowania na te same.

„Wzgórze Tarnogajskie – lokalne centrum relaksu”NR PROJEKTU.32

Wzgórze Tarnogajskie to miejsce, gdzie marnuje się ogromny potencjał. Projekt ten polega na stworzeniu koncepcji zagospodarowania tego zakątka na Tarnogaju. Możemy spodziewać się uporządkowania terenu oraz dróg dojścia. Budowy ścieżek spacerowych/biegowych, ustawienia ławek ze stołami i koszy na śmieci, wyznaczenia miejsc na ognisko/grilla, może także postawienia dużej altany. W miarę możliwości w ramach projektu zbudowane zostanie oświetlenie wzgórza i drogi dojścia do niego.

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2017/projekt,id,32

Wykonanie oświetlenia w Parku Wschodnim NR PROJEKTU.722

Park Wschodni jest jednym z najpiękniejszych wrocławskich parków, do którego przyjeżdżają mieszkańcy z całego miasta, a jednocześnie jest jednym z niewielu, które są nieoświetlone. W związku z tym korzystanie z jego uroków jest praktycznie niemożliwe po zachodzie słońca.

Wykonane oświetlenie umożliwiłoby przede wszystkim korzystanie z parku po zmroku (teraz park w tych godzinach jest pusty), jak również zwiększyłoby bezpieczeństwo w nim. Beneficjenci to wszyscy, którzy odwiedzają park, a często są to osoby starsze, uprawiające sport oraz rodziny z dziećmi.

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2017/projekt,id,722

Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; ETAP II – odcinki: Tarnogaj – Gaj – Wojszyce –Jagodno – Krzyki –Borek –Grabiszyn –Grabiszynek –Gajowice –Muchobór Mały NR PROJEKTU.50

Ideą jest powstanie szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA
Ścieżka ma biec terenami zielonymi i łączyć różne dzielnice oraz parki. Mapka całej trasy w załączniku. Drodze rowerowej towarzyszyć ma ścieżka typu parkowego dla pieszych i biegaczy. Po wybudowaniu całości będziemy starać się o nasadzanie drzew wzdłuż całej trasy.

W skład projektu nr 50 wchodzi:
Ścieżka wzdłuż torów kolejowych od BARDZKIEJ do ZIĘBICKIEJ,
Ścieżka wzdłuż torów kolejowych od HALLERA do SAPERÓW
Ścieżka przy Górce PaFaWag od KRUCZEJ do HALLERA

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2017/projekt,id,50

 

Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!Miejskie wyspy zieleni NR PROJEKTU.675

W ramach projektu Zieleń dla Wrocławia autor proponuje stworzenie parków kieszonkowych w różnych miejscach miasta, dodatkowe nasadzenia drzew oraz ochronę naturalnych enklaw zieleni.

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na klimat lokalny i poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2017/projekt,id,675

 

Komentarze

komentarzy