Osobowice, to niezwykle bogaty historycznie i biologicznie obszar na mapie Wrocławia. To tu znajdują się ślady osadnictwa, jedne z najwcześniejszych na Dolnym Śląsku, a tradycje drukarskie sięgają XVIII i XX w. Obecnie osiedle znów stanowi jedno z atrakcyjniejszych miejsc rekreacyjnych Wrocławia, często nazywanych „zielonymi płucami miasta”.

Poprzez nasze działanie chcemy przywrócić pamięć tego miejsca, opowiedzieć o jego historii i latach świetności, wskazać niepowtarzalne cechy, jak np. unikalny ekosystem na terenach dawnych pól irygacyjnych ale też zintegrować mieszkańców Osobowic we wspólnym działaniu oraz podnieść świadomość przestrzeni, w której mieszkamy.

Miejsce działania wybrane zostało świadomie i jest to plac folwarczny, umiejscowiony w obrębie kompleksu przy ul. Osobowickiej 112. Kompleks ów jest pozostałością po nadaniu tych ziem w 1242 r. zakonowi św. Klary przez księżnę Annę, wdowę po Henryku Pobożnym. W latach 1810-1812, po sekularyzacji, ziemie te nabyła rodzina Kornów rozpoczynając przekształcanie ich z typowo rolniczych na obszar o charakterze rekreacyjnym.
Obecnie jest to jedyna, tak duża przestrzeń, z wielkim potencjałem i ogromną historią, która służyć może mieszkańcom Osobowic do celów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych – realizacji zadań publicznych.

Poprzez część aktywną (historyczna wycieczka rowerowa), w której udział wezmą osoby dorosłe, sprawne fizycznie wraz z dziećmi i młodzieżą, połączymy nowych i rdzennych mieszkańców naszej dzielnicy we wspólnym działaniu.

Druga część projektu, czyli rozmowy i reminiscencje o historii Osobowic, zaangażuje naszych seniorów, którzy będą wsparciem merytorycznym (pamiątki, zdjęcia, wspomnienia) oraz emocjonalnym. Prezentowane lokalne rękodzieło, projekcja historycznych zdjęć z Osobowic, rozmowy, KINO PLENEROWE: filmy o Wrocławiu podkreślą jeszcze sentymentalny wydźwięk tego wydarzenia.

Dla dzieci przygotowany zostanie blok warsztatowy, podczas którego powstaną „Ptasie stroje” – ptaków zamieszkujących te tereny oraz projekcja dziecięcej animacji i bajek.

Projekt pn. „Sentymentalna podróż Osobowic” jest dofinansowany w ramach projektu „Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw” realizowanego ze środków Gminy Wrocław.

Program:
14.00: spotkanie i rozpoczęcie wydarzenia na placu folwarcznym / STARY FOLWARK_ul. Osobowicka 112 / Wprowadzenie do historii Osobowic, które poprowadzą specjaliści z zakresu historii, etnografii, dendrologii, ornitologii

14:00: start wycieczki rowerowej szlakiem najważniejszych miejsc Osobowic. Na trasie przygotowane będą przystanki – miejsca ważne i charakterystyczne, w których odbędą się rozmowy i
opowieści o historii, sferze etnograficznej, ekologicznej, ornitologicznej.

14.00: PIKNIK SĄSIEDZKI / STARY FOLWARK_ul. Osobowicka 112 / lokalne rękodzieło, promocja książki o Osobowicach, KINO PLENEROWE: animacje dla dzieci, filmy o Wrocławiu, projekcja archiwalnych zdjęć Osobowic, rozmowy, wspomnienia, odkrywanie prywatnych pamiątek związanych z Osobowicami, warsztaty dla dzieci: PTASIE STROJE.

22.00: zakończenie

Komentarze

komentarzy