W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem na Osiedlu Powstańców Śląskich we Wrocławiu odbędzie się zbiórka odzieży. Zebrane ubrania zostaną przekazane osobom, które jej potrzebują.

Odzież odbiorą wrocławskie jednostki zajmujące się pomocą socjalną, w tym:
Noclegownia św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Małachowskiego
Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina
Ogrzewalnia św. Brata Alberta dla Osób Bezdomnych przy ul. Gajowickiej
Schronisko dla bezdomnych Kobiet przy ul. Glinianej Polski Czerwony Krzyż przy ul. Bujwida

Ważna jest, aby przekazane rzeczy były czyste i nadawały się do użytku.
Zbiórkę organizuje Zarząd Osiedla Powstańców Śląskich wraz Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

KIEDY?
17 października 2017 (wtorek)
godz. 10.00 – 17.00

GDZIE?
siedziba Rady Osiedla Powstańców Śląskich,
ul. Gajowicka 96A

Komentarze

komentarzy