„Wrocławski Rynek i okalające go uliczki to dobro, które musimy chronić. Po latach bezprecedensowej pożogi wojennej nastał czas zastoju i wszechogarniającej szarzyzny. Ostatnie lata to jeden z najpiękniejszych okresów rozwoju miasta, jego odbudowy, przywracania świetności. Piękno miasta powinniśmy pokazywać bez kolorowych, często nielegalnych, reklam wielkoformatowych, graffiti na ścianach, zaklejonych witryn lokali użytkowych, pstrokatych i źle zaprojektowanych szyldów etc.

Naszym obowiązkiem jest zmienić ten stan rzeczy. Dlatego powstał wrocławski Park Kulturowy „Stare Miasto”. Uporządkujmy miasto, wszyscy. Jeżeli będziemy działać razem, już wkrótce wrocławski Rynek i okolice będą miały jeszcze większy styl i klasę”

Tyle o Parku kulturowym czytamy na stronie wroclaw.pl. Wrocławski Rynek oczywiście należy do chronionego obszaru. Dzięki temu nie widzimy na starówce szpetnych banerów, reklam i samowolki. Jak się okazuje z pewnymi wyjątkami.

9 października na profilu kandydata na prezydenta Jacka Sutryka znajdziemy zdjęcia, na których fotografuje się w towarzystwie m.in. Rafała Dutkiewicza, Władysława Frasyniuka czy Stanisława Huskowskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wywieszony na znajdującej się w tle kamienicy baner z napisem „KONSTYTUCJA”. Pojawia się zatem pytanie, czy Jacek Sutryk, albo któryś z jego współpracowników wystąpił z wnioskiem do Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie na zabytku tej reklamy/napisu? Czy była to samowolka Rafała Dutkiewicza albo mianowanego przez niego na swojego następcę Jacka Sutryka? Wierzymy jednak, że napis został wywieszony legalnie, a performerzy posiadali niezbędne pozwolenie Konserwatora. Przecież inaczej trudno było by wierzyć w zapewnienia obrońców praworządności, gdy sami łamaliby się przepisy obowiązujące w ich mieście. Szczególnie gdy jest się lub chce zostać tego miasta prezydentem.

źródło: Facebook

Komentarze

komentarzy