Polska po okresie transformacji była w fazie prywatyzacji, skazana na inwestycje zagraniczne, gdzie główną wartością była tania siła robocza. Tworzyło to wzrost gospodarczy i powolny wzrost poziomu życia Polaków.

Obecnie wchodzimy w nowy etap rozwoju. Nie możemy dłużej rywalizować niskimi kosztami pracy. Wyraźnie wskazuje to również najniższe od lat bezrobocie.

Nadszedł czas, gdy możemy konkurować wysoką jakością świadczonych usług i coraz wyższą produktywnością w przemyśle.

Największa wartość jest w młodych Polakach, którzy zdobywając bardzo dobre wykształcenie wchodzą na rynek pracy.

Będę walczył o wyższe zarobki, na które Polacy zasługują – liczę na Państwa głos.

Nr 24. Marek Harasny – lista Prawo i Sprawiedliwość

Komentarze

komentarzy