Osiem wariantów przebiegu trasy tramwajowej na Ołtaszyn – to punkt wyjścia do konsultacji społecznych na temat nowego połączenia, które rozpoczęły się w poniedziałek, 11 września. Sześć z przestawionych rozwiązań to pomysły mieszkańców Ołtaszyna, które pojawiły się podczas spotkań dotyczących prac...